Examentraining

Economie
Nu komt het erop aan: begrijp je de belangrijke onderwerpen voor het examen voldoende om met een zeker gevoel het examen in te gaan? Zo niet, ik kan je helpen je vertrouwen te vergroten!

Ik weet uit ervaring dat het volle examenprogramma op school vaak weinig ruimte overlaat om nog voldoende examenopgaven tijdens de lessen te oefenen. Daarnaast kan het ook zijn dat je zelf erg laat bent begonnen met de stof door te nemen.

Het is nog niet té laat: ik kan je helpen je voorbereiding op het examen te verbeteren door alle belangrijke onderwerpen te oefenen. Elasticiteiten, kosten- en opbrengstenfuncties, speltheorieën, monetair beleid van centrale banken, valutakoersen, reële rente, consumentensurplus, etc. etc. Het maakt niet uit, ze komen allemaal aan bod!

In de examentraining worden alle belangrijke onderwerpen voor het examen Economie met je doorgenomen, zowel begrippen, theorieën, redeneringen als reken- en tekenvaardigheden. Alle onderdelen worden je duidelijk uitgelegd en met je geoefend, eerst met eenvoudige vragen en vervolgens met recente examenopgaven.

De lesuren zijn verdeeld over drie zaterdagen, met steeds een paar weken daartussenin, zodat je de behandelde stof kunt laten bezinken en met het meegegeven huiswerk kunt oefenen.

De groepjes waarin we werken zijn maximaal 10 leerlingen groot (maar waarschijnlijk kleiner), zodat aan iedere leerling meer dan voldoende persoonlijk aandacht kan worden gegeven. Dat wil zeggen dat er ruimschoots tijd is om jou te helpen met wat jíj moeilijk vindt.

Mocht je buiten de examentraining om nog extra lessen een-op-een willen, dan is dat mogelijk.

De examentraining gaat definitief door bij inschrijving van minimaal vijf leerlingen (dit geldt per lesgroep per niveau).

Examentrainingen zijn ook op individuele basis aan te vragen voor Vwo, Havo en Vmbo-t.